5-	1010410	DU GUESCLIN	54M	ADA	200 €
5- 1010410 DU GUESCLIN 54M ADA 200 €
5-	1010396	CHEVALIER ARMURE COUTILLER	54M	ADA	180 €
5- 1010396 CHEVALIER ARMURE COUTILLER 54M ADA 180 €
5-	1010397	CHEVALIER HACHE HEAUME A TERRE	54M	ADA	180 €
5- 1010397 CHEVALIER HACHE HEAUME A TERRE 54M ADA 180 €
5-	1010398	CHEV TUNIQUE ROUGE / BLANC	54M	ADA	180 €
5- 1010398 CHEV TUNIQUE ROUGE / BLANC 54M ADA 180 €
5-	1010399	CHEV ITALIEN ARMURE	54M	ADA	200 €
5- 1010399 CHEV ITALIEN ARMURE 54M ADA 200 €
5-	1010400	CHEV ECU ECARTELÉ ORANGE / JAUNE	54M	ADA	150 €
5- 1010400 CHEV ECU ECARTELÉ ORANGE / JAUNE 54M ADA 150 €
5-	1010402	CHEV AVEC PICOIS ET  ECU	54M	ADA	180 €
5- 1010402 CHEV AVEC PICOIS ET ECU 54M ADA 180 €
5-	1010400	CHEV 5-	1010403	LANSQUENET ORANGE / VERT	54M	ADA	180 €
5- 1010400 CHEV 5- 1010403 LANSQUENET ORANGE / VERT 54M ADA 180 €
5-	1010404	TURC AVEC BANIERE	54M		160 €
5- 1010404 TURC AVEC BANIERE 54M 160 €
5-	1010405	CHEV TEUTONIQUE	54M	ADA	200 €
5- 1010405 CHEV TEUTONIQUE 54M ADA 200 €
5-	1010406	CHEV EN NOIR MALTE	54M	ADA	180 €
5- 1010406 CHEV EN NOIR MALTE 54M ADA 180 €
5-	1010407	CHEV HACHE DANS DOS	54M	ADA	180 €
5- 1010407 CHEV HACHE DANS DOS 54M ADA 180 €
5-	1010408	CHEV COMBATTANT AVEC HACHE	54M	ADA	180 €
5- 1010408 CHEV COMBATTANT AVEC HACHE 54M ADA 180 €
5-	1010401	CHEV ECU TIERCÉ ROUGE / BLANC	54M	ADA	160 €
5- 1010401 CHEV ECU TIERCÉ ROUGE / BLANC 54M ADA 160 €
5-	1010657	CHEV ANGLO-SAXON	54M	ADA	150 €
5- 1010657 CHEV ANGLO-SAXON 54M ADA 150 €
5-	1010804	REINE ROUGE 	54M	ADA	150 €
5- 1010804 REINE ROUGE 54M ADA 150 €
5-	1010950	CHRISTOPHE COLOMB 	54M	ADA	200 €
5- 1010950 CHRISTOPHE COLOMB 54M ADA 200 €
5-	1010949	CONQUISTADORE AVEC PIQUE	54M	ADA	170 €
5- 1010949 CONQUISTADORE AVEC PIQUE 54M ADA 170 €
5-	1010633	CONQUISTADORE AVEC BANNIERE 	54M	ADA	200 €
5- 1010633 CONQUISTADORE AVEC BANNIERE 54M ADA 200 €
5-	pers45	LANSQUENET SUISSE	54M ARS	400 €
5- pers45 LANSQUENET SUISSE 54M ARS 400 €
5-	1010643	RICHELIEU	54M	PRES	180 €
5- 1010643 RICHELIEU 54M PRES 180 €
5-	1010942	TETE RONDE ANGLAIS ARMURE	54M	ELI	170 €
5- 1010942 TETE RONDE ANGLAIS ARMURE 54M ELI 170 €
5-	1010367	D'ARTAGNAN	54M		190 €
5- 1010367 D'ARTAGNAN 54M 190 €
5-	1010368	ARAMIS	54M		190 €
5- 1010368 ARAMIS 54M 190 €
5-	1010369	ATHOS	54M		190 €
5- 1010369 ATHOS 54M 190 €
5-	1010956	RGT LA REINE 1750	54M	240 €
5- 1010956 RGT LA REINE 1750 54M 240 €
5-	1010926	GENTILHOMME HABIT GRIS CANNE	54M		160 €
5- 1010926 GENTILHOMME HABIT GRIS CANNE 54M 160 €
5-	1010927	GENTILHOMME TRICORNE A LA MAIN	54M		160 €
5- 1010927 GENTILHOMME TRICORNE A LA MAIN 54M 160 €
5-	1010921	VIOLONCELLISTE	54M		190 €
5- 1010921 VIOLONCELLISTE 54M 190 €
5-	1010924	FIFRE	54M		190 €
5- 1010924 FIFRE 54M 190 €
5-	1010923	VIOLONISTE	54M		190 €
5- 1010923 VIOLONISTE 54M 190 €
5-	1010931	DAME EN BLANC / ROUGE	54M		150 €
5- 1010931 DAME EN BLANC / ROUGE 54M 150 €
5-	1010930	DAME EN VERT ET FILLETTE	54M		160 €
5- 1010930 DAME EN VERT ET FILLETTE 54M 160 €
5-	1010964	GENTILHOMMES EN  DISCUTION	54M		480 €
5- 1010964 GENTILHOMMES EN DISCUTION 54M 480 €
5-	1010925	SERVITEUR BOISSON	54M		170 €
5- 1010925 SERVITEUR BOISSON 54M 170 €
5-	1010933	JOUEURS D'ECHECS	54M		480 €
5- 1010933 JOUEURS D'ECHECS 54M 480 €
5-	1010961	MARIN SUR BASTINGAGE	54M		180 €
5- 1010961 MARIN SUR BASTINGAGE 54M 180 €
5-	1010943	OFF MARINE	54M		160 €
5- 1010943 OFF MARINE 54M 160 €
5-	1010928	DAME DE QUALITE EN VERT	54M		160 €
5- 1010928 DAME DE QUALITE EN VERT 54M 160 €
5-	1010803	TAMBOUR INSURGÉ	54M		180 €
5- 1010803 TAMBOUR INSURGÉ 54M 180 €
5-	1010937	FUSILIER AR	54M		180 €
5- 1010937 FUSILIER AR 54M 180 €
5-	1010640	FUSILIER FUSIL POSÉ	54M		170 €
5- 1010640 FUSILIER FUSIL POSÉ 54M 170 €
5-	1010641	FANTASSIN PIQUE	54M		170 €
5- 1010641 FANTASSIN PIQUE 54M 170 €
5-	1010948	GARDE FRANCHE MARINE	54M		170 €
5- 1010948 GARDE FRANCHE MARINE 54M 170 €
5-	1010938	FANTASSIN FUSIL EN TRAVERS	54M		170 €
5- 1010938 FANTASSIN FUSIL EN TRAVERS 54M 170 €
5-	1010358	OFF INFANTERIE AR 1750	54M		210 €
5- 1010358 OFF INFANTERIE AR 1750 54M 210 €
5-	1010361	SOLDAT	54M		210 €
5- 1010361 SOLDAT 54M 210 €
5-	1010357	TAMBOUR LYONNAIS	54M		230 €
5- 1010357 TAMBOUR LYONNAIS 54M 230 €
5-	1010359	MOUSQUETAIRE	54M		200 €
5- 1010359 MOUSQUETAIRE 54M 200 €
5-	1010360	GARDE FRANÇAISE	54M		200 €
5- 1010360 GARDE FRANÇAISE 54M 200 €
5-	1010362	HUSSARD DE RATSKY	54M		200 €
5- 1010362 HUSSARD DE RATSKY 54M 200 €
5-	1010941	HUSSARD HONGROIS	54M		190 €
5- 1010941 HUSSARD HONGROIS 54M 190 €
5-	1020303	PORTE DRAPEAU BOULONNAIS	75M		280 €
5- 1020303 PORTE DRAPEAU BOULONNAIS 75M 280 €
5-	1010356	HONGROIS 1750	54M		200 €
5- 1010356 HONGROIS 1750 54M 200 €
5-	1010936	PORTE DRAPEAU WITTEMER	54M		240 €
5- 1010936 PORTE DRAPEAU WITTEMER 54M 240 €
54 mm. MOYEN AGE / 1° EMPIRE